Frågan om lön är alltid lika aktuell. Ingen vill jobba till fel lön om man vet att man gör ett bra jobb. Vad är rätt lön för en IT-medarbetare och hur mycket tjänar andra inom din bransch? Statistiska Centralbyrån har någonting som kallas för lönedatabasen.

 

Här kan du själv gå in och se vad lönen är för olika yrkesgrupper inom IT – och även inom andra yrkesområden också för den delen. Vid en sökning på ordet systemvetare som exempel så visar det sig att genomsnittslönen för denna yrkesgrupp är 38400 kr.

Så här ser den totala lönestatistiken ut för systemvetare inom IT-sektorn:

Ålder   Kvinnor Män    Totalt
18-24  24700   24500

25-39  34400   36200  35800
40-64  38600   42200  41300
Totalt  36600   38900  38400

Utöver uppdelningen mellan män och kvinnor så görs även en jämförelse anställning inom stat, kommun, landsting eller privat sektor.

Vill du själv jämföra din IT-lön med andra?