Enligt IT-sajten ITjobb.eu så planerar över 80 procent av alla IT-företag att utöka sin personalstyrka under 2011. Detta ligger helt i linje med vad arbetsförmedlingen tidigare rapporterat om tillväxten i IT sektorn. Vilken kompetens efterfrågas mest inom IT sektorn just nu? Lediga Datajobb har försökt reda ut saken.

Vilken personlig kompetens efterfrågas just nu på IT sidan?

Enligt en undersökning av Skill/IT&Telekomföretagen om vad IT-företagen i Sverige efterfrågar framträder en mer eller mindre tydlig bild av vad man söker för typ av personal. Bland annat så uppger IT-företagen att de söker efter ingenjörer och civilingenjörer. Du kan alltså ha goda chanser, som ingenjör, att få jobba inom IT-branschen även om du inte har en IT-utbildning.

Samtidigt anställer fler och fler IT-företag folk direkt från gymnasiet.

Man har inte längre råd att bara leta efter folk med akademisk examen. 46 procent av alla nyanställda inom IT-sektorn har “endast” gymnasieexamen. Master-, Magister- och Kandidat-examen efterfrågas inte alls i någon stor utsträckning längre.

Rätt personlighet är viktigare än examen inom IT

Trycket är stort på att hitta personal inom IT-branschen att det för närvarande inte ens anses helt nödvändigt att ta ut sin examen innan man påbörjar sin anställning. Goda referenser, ämneskunskaper (som man ju faktiskt kan tillskansa sig utan utbildning) och framförallt rätt personlighet anses viktigare än en uttagen examen! Man räknar för övrigt med att ett års arbetslivserfarenhet väger ungefär lika tungt som en examen, skriver ITjobb.eu.